Ørsta IL Fotball

Årshjul

Årshjul

ÅRSHJUL FOR ØRSTA IL- FOTBALL 1.HALVÅR

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Dagleg leiar

 

 

 

 

Påmelding lag ungdomsklassa

Påmelding lag barnefotball

-Fair Play, verdigrunnlag gjennomgang

- Sjekk i forhold til Politiattestar

-Fotballskule

Styreleiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret

 

 

Styremøte

Årsmøte

Styremøte

Styremøte

Styremøte

Styremøte

Økonomigruppe

 

 

 

Salg annonser programblad

 

Årsmøte

 

Resultatrekneskap forrige år

Trykke programblad

Fakturere annonser

 

Søknadsfrist FFO

 

Skaffe gevinstar til loddsal

 

Selge annonser 17.mai program

 

Planlegge fotballskule sommarferien

 

Loddsal

Deltar/bidrar 17. mai planlegging/gjennomføring

 

Fakturere annonser

 

Følge opp kundefordringer

 

Utsending kontingent

 

Fotballskule

Aldersbestemt utval

 

 

-Planlegge klubbkveldar på G-sport

-Få oversikt over trenarar og oppmenn 7-10 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenarforum

-Påmeldingsfrist. Send påminning til trenarar og oppmenn. dei melder til dagleg leiar som gjer felles påmelding.

-Arrangere klubbkveld 6-14 år på G-sport.

-Fotografering og samle inn og dele ut utstyr.

Gjere dette samtidig.

 

 

-Oppstart 6-åringar. Kalle inn til foreldremøte. Mal for møtet- sjå heimesida.

-Utdeling av drakter og førstehjelpskrin.

- Juster påmelding

(Info om trenar, oppmann osv)

- Planlegge og gjennomføre Kick.off

-Fair Play, verdigrunnlag gjennomgang

- Opplæring i gjennomføring av miniturnering.

 

-Pakking av utstyr til fotballskule Evt delegere dette vekk til spelarar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportsleg Utval

 

Foreldremøte/

Spelarmøte

-repr. Til stades ; -verdigrunnlag

-Fair-Play

-Sportsplan

 

Trenarforum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenarforum

-verdigrunnlag

-Fair-Play

-Sportsplan

-Fair Play, verdigrunnlag gjennomgang

 

 

 

 

 

 

 

Trenarforum

Trenarar

 

- Melde frå til DL kva lag ei skal stille.

6-10 år miniturnering, 11 og oppover, seriespel.

 

Trenarforum

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenarforum

-verdigrunnlag

-Fair-Play

-Sportsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenarforum

Oppmenn

 

 

 

 

Trenarforum

-verdigrunnlag

-Fair-Play

-Sportsplan

 

 

 

Dommar

ansvarleg

 

 

 

 

 

 

 

Trenarforum

-verdigrunnlag

-Fair-Play

-Sportsplan

 

 

 

Fairplay ansvarleg

 

 

 

 

Trenarforum

-verdigrunnlag

-Fair-Play

-Sportsplan

 

 

 

 

ÅRSHJUL FOR ØRSTA IL- FOTBALL 2.HALVÅR

 

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

Dagleg leiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styreleiar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstraord. Årsmøte

Styret

 

 

 

Setje dato for årsfest for vaksne i klubben

- få inn kandidatar til ”årets frivillig”- premie på avslutningsfesten

-Gjennomføre årsfest

 

 

Økonomigruppe

 

 

 

Følge opp kundefordringer

 

Oppstart FFO

 

 

Lage budsjett som oversendes til styre

Følge opp kundefordringer

Aldersbestemt utval

 

 

-Miniturnering v.34

- Starte planlegging av årsfest for aldersbestemt.

- Bestille pokalar

- Delegere oppgåver til festen.

(Sjå planleggingsdokument på heimesida.)

.Miniturnering veke 37

-Starte planlegging av neste år. Korleis ligg vi an med trenarar? 11-14år

- Sende ut e-post angåande årsmelding

(Mal på heimesida under aldersbestemt)

-Få inn årsmeldingar.

- Arrangere årsfest for aldersbestemt.

 

 

Sportsleg Utval

 

 

 

trenarforum

starte planlegging av neste sesong, ang. trenarar/spelarar

trenarforum

summere opp årets sesong, kva kan vi gjere betre?

 

 

Trenarar

 

 

 

trenarforum

starte planlegging av neste sesong, ang.

trenarar/spelarar

-Miniturnering v 34

trenarforum

summere opp årets sesong, kva kan vi gjere betre?

-Miniturnering v.37

 

 

Oppmenn

 

 

 

trenarforum

starte planlegging av neste sesong, ang. trenarar/spelarar

trenarforum

summere opp årets sesong, kva kan vi gjere betre?

 

 

Dommaransvarleg

 

 

trenarforum

starte planlegging av neste sesong, ang. trenarar/spelarar

trenarforum

summere opp årets sesong, kva kan vi gjere betre?

 

 

Fair-Play ansvarleg

 

 

 

 

 

trenarforum

starte planlegging av neste sesong, ang. trenarar/spelarar

. trenarforum

summere opp årets sesong, kva kan vi gjere betre?

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------
Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

--------------------------------------------------------------------------------------
Telefon: 70067758
E-post:
leiar.fotball@tussa.com
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 


 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift