Ørsta IL Fotball

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Overordna dokument   (trykk på dokument i meny til høgre)

 • Instruks lagleiar

 • Dommarkontakt

 • Fair Play

 • Leiar ØIL fotball

 • Rutiner for registrering og oppføging vedr. politattestar

 • Rutiner for utdeling og oppfølging av førstehjelpskrin

 • VISJON
 • VERDIAR
 • ÅRSHJUL VÅR
 • ÅRSHJUL HAUST

 

Dokument Sportsleg utval

 • Stillingsinstruks for tillitsvalde

 

Dokument Aldersfastlagt styre

 • Arbeidsoppgåver

 • Retningslinjer for oppstart barnefotball

 • Infobrev til føresatte  - 6 åringar

 •  

Dokument økonomigruppe

 • Arbeidsoppgåver

(for redigerbare dokument: kontakt dagleg leiar, eller kontakt administrator med tilgang til filområde/Kvalitetsklubb/grunnlagsfiler)


--------------------------------------------------------------------------------------
Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

--------------------------------------------------------------------------------------
Telefon: 70067758
E-post:
leiar.fotball@tussa.com
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 


 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift