Ørsta IL Fotball

Visjon og verdiar

Visjon og verdiar

 

                                 

 

Visjon

 

 

Ein arena for alle og rom for den einskilde

 

I Ørsta IL Fotball

ønskjer vi å gje eit tilbod til alle uansett nivå.

 

 

 

 

Verdiane våre

 

 

Ø - vingar

Øvingane på trening skal vere tilpassa den einskilde slik at alle skal ha moglegheit til å oppleve mestring på sitt nivå og i samhandling med dei andre på laget. Vi skal og øve på respekt, toleranse og inkludering.

R - espekt

Vi skal vise respekt for kvarandre både på og utanfor bana. vi skal vise respekt til dei laga som kjem og spelar kamp på vår heimebane. Vi skal vise respekt for kvarandre, motspelar og verdiane våre når vi er å spelar kamp på bortebane

S - amhandling

Det er i samhandling med andre at andre skapar utvikling både personleg og som lag. Vi samhandlar ikkje berre med dei vi spelar på lag med, vi samhandlar med alle spelarar, trenarar, oppmenn og støttespelarar. I heile kluben, som ikkje berre er fotballfamilien, men med heile Ørsta IL

T - rivsel

Vi skal skape trivsel for små og store. Alle skal føre dei vert inkludert i Ørsta Fotball uansett kva lag dei spelar på, eller kva for funksjon dei har.

A - ktivitet

Vi skal skape aktivitet for alle, og utvikling for kvar einskild. Dette speglar seg i sportsplana vår, og er viktig for at vi skal kunne utvikle oss både som individ og som klubb. Vi ønskjer stor aktivitet og gje rom for utvikling og leik i alle aldersklasse i Ørsta Fotball, uansett behov og ønskjer. 

 --------------------------------------------------------------------------------------
Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

--------------------------------------------------------------------------------------
Telefon: 70067758
E-post:
leiar.fotball@tussa.com
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 


 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift