ØIL i byggeperioda

Klubbhuset er no tomt, alt av verdi er tatt vare på til nye prosjekt. Onsdag 4.oktober tek kommuna over huset, og mest truleg startar rivinga same dag.

 

 
 
 
 

Mange har gode minner frå bygget som no må vike for den nye fleirbrukshallen. I hallen får vi nye klubblokale. Fleirbrukshallen skal vere ferdig mot slutten av 2018.  Medan vi venter på denne, må vi tilpasse oss mellombelse løysingar.

Fotballfritidsordninga(FFO) har no ei mellombels løysing med lokalar på Velle skule, samt to mindre brakker på utsida av paviljongen. Dei tilsette held til i den eine brakka. Klubben har ikkje møtelokale for tida. Garderobar har vi i Ørstahallen. Når det gjeld kampavvikling så vil alle lag f.o.m. 14 år ha tilgang til garderober i Ørstahallen. Oppslag på ytterdøra viser tildelt garderober. Dommarar må bruke lærargearderober til symjehallen.

I siste halvdel av oktober får vi på plass ein leigemodul som skal fungere som klubbhus medan fleirbrukshallen vert bygd. Denne blir plassert mellom Kiwi-hallen og stadion, der den gamle tribuna var. Modulen har eit stort møtelokale, grupperom, kontor, kjøken og dobbel garderobe. Det blir ikkje dusj i desse garderobane. I Ørstahallen har vi tilgang til garderobe og dusj i heile byggeperioden.

Til lag som vil nytte garderobe med dusj, vil vi tilrå parkering ved Ørsta kulturhus. Der er stor parkering, og gangveg direkte til Ørstahallen. Frå Ørstahallen er det passasje gjennom anleggsområdet inn til våre idrettsanlegg. Alternativ tilgang til våre anlegg er via parkeringsplassen til Velle skule.
For trening og arrangement i Ørstahallen bør ein også unngå køyring til hallen. Dette er eit anleggsområde. Det er plass til korte stopp i Anders Hovden-gata som går tett forbi hallen.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift