Leiarkurs

Dette seier NFF om leiarkurs, og det er viktig at vi deltek på desse kurs, det er med på å gjere bevisst den rolla klubben har og den rolla du har, eller ønskjer på sikt å ha.

Leder 1, dette kurset handlar om å forstå

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kurs/fotballeder-1---forsta/

Leder 2, dette kurset handlar om å lede

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kurs/fotballeder-2---lede/

Leder 3, dette kurset handla rom å utvikle

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kurs/fotballeder-3---utvikle/

Leder 4, dette kurset handlar om å vere klubbleiar

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kurs/fotballeder-4---klubbleder/

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift