Ørsta IL Fotball

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Visjon vår er; 

Ein arena for alle og rom for den einskilde

 

Vi valde å forakre verdiane våre i bokstavane i Ørsta, dette arbeidet må vi gjere om igjen med jamne mellomrom, verdine vår skal spegle oss som klubb, gjer dei det? Du kan lese om visjon og verdiane våre i klubbhandboka.

Øvingar, Respekt, Samhald, Trivsel, Aktivitet

 

På denne sida så er det kvlitetsansvarleg til ei kvar tid som har ordet og som oppdaterer deg på ting som skjer i kvalitesklubbkonseptet. Om du vil kontakte med så er det utruleg positivt, eg ønskejr å motta ting som du syns fungerer bra og er positivt, og ting som bør endrast på, eller ting som er vanskeleg, som vi som kvalitetsklubb er ansvarleg for, men hugs; Du er og ansvarleg for at klubben framstår som ein kvalitetsklubb i alle ledd. Kom gjerne med så historier eg kan dele på denne siden, ting som skjer p åtreningsfeltet, i kamp eller noko som fungerer veldig bra på ditt lag, eller lag du har tilknytting til. 

Som kvalitetsansvarleg skal eg(henta frå NFF sine rettningsliner tema, kvalitesklubb)

  • Ha inngåande kunnskap om konseptet og vere pådrivar for å kommunisere kva Norges Fotballforbund legg i god kvalitet i klubben sitt planverk i praksis
  • Vere klubben sin overordna kontaktperson mot krets og forbund kring spørsmål knytt til konseptet
  • Følgje opp dei standarane som er sett i system med tanke på implementering og korleis ein arbeider med klubben sine verdiar og klubben sin visjon i praksis
  • Setje kvlitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at ein lever etter dei rettningslinene som er laga
  • Følgj opp og utbetre eventuelle avvik frå kriteriesettet
  • Vere ansvarleg og ein pådrivar for gjennomføring av eigenmelding

min e-post: nekstad31@gmail.com

mitt mobilnr: 41274247

mvh

Rigmor Nekstad

Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

Telefon: 70067758
E-post:
leiar.fotball@tussa.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift