Ørsta IL Fotball

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Visjon vår er;

Ein arena for alle og rom for den einskilde

Våre verdiar er;

Øvingar, Respekt, Samhald, Trivsel, Aktivitet

Kvalitetsklubbansvarleg skal:

  • Ha inngåande kunnskap om konseptet og vere pådrivar for å kommunisere kva Norges Fotballforbund legg i god kvalitet i klubben sitt planverk i praksis
  • Vere klubben sin overordna kontaktperson mot krets og forbund kring spørsmål knytt til konseptet
  • Følgje opp dei standarane som er sett i system med tanke på implementering og korleis ein arbeider med klubben sine verdiar og klubben sin visjon i praksis
  • Setje kvlitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at ein lever etter dei rettningslinene som er laga
  • Følge opp og utbetre eventuelle manglar

Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

Telefon: 416 88 741
E-post:
leiar@orstail-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift