Ørsta IL Fotball

Trygge rammer

Trygge rammer

Det er viktig å ha trygge rammer i klubben, trygge rammer er med på å sikre at aktivitetane foregår innenfor trygge rammer, dette er fundamentalt for ein kvalitetsklubb. Det er viktgig i høv eomdømme og ikkje minst for trivsel både for borna, foreldra og samfunnet i sin heilskap. trenarar har klare rettningsliner som dei formildlar og som dei sjølv skal halde seg til. Eit slikt arbeid skaper tillit i alle ledd frå nederst til øverst og frå øverst til nederst. Det er vikig at vi spelar på same lag og at alle får vere med å spele ball. 

Korleis handtere seksuell trakasering og overgrep

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/retningslinjer_overgrep_og_trakassering.pdf

Veiledning kring doping

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/veiledning_doping.pdf

Veiledning kring kosthald

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/veiledning_kosthold.pdf

Veiledning kring trafikktryggleik

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/veiledning_trafikksikkerhet.pdf

Veiledning i forhald til kampfiksing

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/veiledning_kampfiksing-spillavhengighet.pdf

Veiledning kring alkohol

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/veiledning_alkohol.pdf

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/presentasjon_alkohol_og_fotball.pdf

https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/nff_alkohol_fotball_brosjyre.pdf

 

 

 

 

Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

Telefon: 70067758
E-post:
leiar.fotball@tussa.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift