Ørsta IL Fotball

Sportsleg utval - dame

Sportsleg utval - dame

På årleg møte i Fotballgruppa vart det med overvekt fleirtal, 16 mot 4 stemmer, valt eit eige SU for damer i klubben.  Det vart satt som klausul at gruppa måtte konstituere seg innan utgongen av mars 2018, hvis ikkje gjekk ein attende til opprinneleg organisering. Gruppa vart konstituert og fungerer som ei oppstartgruppe for jentesatsinga i klubben. NFF har tre satsningsområder i denne perioda, det er;

Jentesatsing

Spelarutvikling

Kvalitetsklubbkonseptet

Fylket har gått inn med ein god del pengar til kretsane i Møre og Romsdal i høve jentesatsinga, avtala gjeld frå 2018-2021. 

Sportsleg utval dame

Leiar                                                Monika Barstad Rebbestad                      monikabarstad@hotmail.com

Ansvarleg jentesatsinga i klubben  Rigmor Nekstad                                        nekstad31@icloud.com

representant damelaget                   Ellen Marie Bjørdal Eikenes                     elen.eikenes@gmail.com

representant J16                              ikkje på plass

medlem                                           Ane Forr Austnes (lagleiar damelaget)    ane@prikk.com

vara medlem                                    Ellen Kristine Rebbestad                          ellen-kristine-r@hotmail.com

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------
Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

--------------------------------------------------------------------------------------
Telefon: 70067758
E-post:
leiar.fotball@tussa.com
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 


 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift