Ørsta IL Fotball

Oppgåver aldersbestemt 6-12 år

Oppgåver aldersbestemt 6-12 år

Her finn du oppgåver til lagleiarteamet    

/kx/188/files/Oppga%CC%8Aver%20oppmann%20opp%20til%20G_J%206-12%20a%CC%8Ar.docx

 

Ein arena for alle og rom for den einskilde

   

Oppgåver som oppmann har for MJ6/MG6 og opp til og med SJ12/SG12 år

 

 • Holde orden på spelarane i Kx-web
 • Påmeldingar til Cupar og serie
 • Kontaktperson mot foreldra
 • Informasjonsflyt mellom klubb og foreldra
 • Delegere foreldreansvar i forhald til kiosk, sosialt samkvem, dugnad mm, samt halde orden på kven som deltek og tek ansvar
 • Halde orden på utstyret som laget får utlevert og sørgje for å supplere ved behov
 • Ansvar for laget sin økonomi
 • Organisere turneringar;
    • Invitere lag
    • Kamoppsett
    • Planleggje
    • Delegere oppgåver
    • Overordna ansvar
 • Kontakt- og samarbeidsorgan mellom foreldra og trenarane
 • Vaske drakter
 • Etterlyse manglande utstyr
 • Organisering i høve kamp;
   • Køyreliste
   • Kioskliste
   • Rigg- og rydding av bane
   • Kampvertansvar
 • Knutepunkt inn mot krets og motstandarlaga

Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

Telefon: 416 88 741
E-post:
leiar@orstail-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift