Ørsta IL Fotball

Handlingsplan 2019-2021

Handlingsplan 2019-2021

 

Her ligg handlingsplana for 2019-2021. Dette er ei plan som skal gjelde over tre år.

Handlingsplan for Jenteløftet i Ørsta IL Fotball

Målsetting; Ørsta A-lag dame opp i 3 divisjon innen 2021 Ansvarleg; Rebekka Johnsen og Rigmor Nekstad

For å gjennomføre målsettinga i klubben, må ein gjere varig tiltak i alle årsklassene, slik at ein får god progresjon, sikre gode trenerkrefter, gode utviklingsmoglegheiter og trenigstilbod slik at vi sikrer god rekruttering og at vi på sikt har eit lag som held nivået ,og kan etablere seg i 3.divisjon etter 2021.

Tiltak for gjennomføring

Ansvarleg

Tidsplan

Optimere treningene på Allidretten

Trenerteamet 4 trenarar og 4 trenarar i reserve

Første terning 10.des 2018, dei andre treningene er ikkje fastsett

Alle jenter på bana, invitere alle jenter frå 6 år, samt alle som allereie spelar fotball, dette er oppstart på sesongen.

Sportsleg dame, trenerteam

Mars

Jentecup 8-12 år, spelartrening før sesongen tek til, skal vere gratis å delta

Sportsleg dame, «cupansvarleg»

Mars kvart år

Ekstratrening på tvers av aldersgrupper J7-J10 år Samt keepertrening

Trenerteamet, J16 og damespelarar

1 gong per månad

Ekstratrening på tvers av aldersgrupper J11-dame år. Samt keepertrening

Trenerteamet, J16 og damespelarar

2 gong per månad

Trenarforum J7-J10 år
Inviterer J16- og A-lag damespelarar

Trenerteam og Sportsleg utval

Februar kvart år

Trenarforum J11-Dame A-lag Inviterer J16- og A-lag damespelarar

Trenerteam og Sportsleg utval

Februar kvart år

Trenarforum J7-J10 år
Inviterer J16- og A-lag damespelarar

Trenerteam og Sportsleg utval

August kvart år

Trenarforum J11-Dame A-lag Inviterer J16- og A-lag damespelarar

Trenerteam og Sportsleg utval

August kvart år

Trenarutdanning, alle lag skal ha kvalifiserte trenarar og sportsleg utval vil sørge for at alle trenarar har utvanning og vert sendt på naudsynte kurs

Sportsleg utval, «trenaransvarleg»

Aktuelle kurs

Alle jenter på bana, invitere alle jenter frå 6 år, samt alle som allereie spelar fotball, dette er oppstart etter ferien

Trennarteamet? (sportleg utval)

August kvart år, rett etter skulestart

Oppsummering av sesongen

Sportsleg dame og trenarteam

Oktober kvart år

Danne nye trenerteam

Sportsleg dame og trenarteam

Innan november kvart år

Strakstiltak

Jenter J7-J9 år, er få jenter vi må sjå på korleis vi skal løyse dette på ein god måte.

Sportsleg dame og trenarteam

November 2018

Jenter J12,14-16 år, er få jenter vi må sjå på korleis vi skal løyse dette på ein god måte.

Sportsleg dame og trenarteam

November 2018

 

Ikkje heilt delegert oppgåvene i høve dei einskilde tiltaka, dette vil bli oppdatert i årshjulet til SU-jente

page2image43026688

 

 

  

 

        

 

 

 

 

Ørsta IL Fotball
Postboks 158
6151 ØRSTA

Telefon: 416 88 741
E-post:
leiar@orstail-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift