Klubbkveld/ekstraordinært årsmøte 15.nov.

Det vert klubbkveld/ekstraordinært årsmøte onsdag 15.nov. kl.19.00 på Ørsta Rådhus, møterom Vartdalsfjord. (Inngang på oppsida av rådhuset)

Reidar Vågnes vil halde eit innlegg med tema "Ørsta IL fotball si rolle i eit samfunns-,økonomisk perspektiv". Eit svært interessant og viktig tema, og vi håper mange i klubben møter.

Etter dette blir det ekstraordinært årsmøte med følgende saker:

1.Godkjenning innkalling, røysteføre og val av referent.

2. Fotballåret 2017-Oppsumering

3. Val-presentasjon v/valnemda. sjå vedlegg

4.  Foreldretrenarar for lag over 13 år. Sportsleg utval legg fram sak. sjå vedlegg

5. Ymse

Det blir enkel servering.  Vel møtt!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift