Ekstraordinært Årleg gruppemøte 28.11-2018 klokka 1900 på Klubbhuset

Det er val av nytt styre, nye leiarar i einskilde utval i klubben. Ønskjer du å sitte i eit utval, eller har du gode forslag til valnemda på personar som kan tilføre klubben engasjement og iver etter å skape ein trygg, tillitsfull og god kvardag for borna våre i alle ledd.

Vi treng hovudsakleg frivillige til:
Økonomigruppa
Aldersbestemt utval -leiar
Alfersbestemt utval - medlemmer
Bane- og Anleggsgruppa

Ikkje nøl med å ta kontakt med medlemmene i valnemda

havard.maroy@gmail.com elisabet.aklestad@gmail.com vinjevollmadsi@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift